blue box

Kdy a jak lze požádat o předčasný důchod?

22/01/2018

Blížíte se k důchodovému věku a uvažujete, že byste odešli do předčasného důchodu? Odchod do předčasné penze je výhodný pro více než polovinu budoucích starobních důchodců. Poodhalme si, jak o tuto penzi požádat a jaké musíte splňovat podmínky.

Kdy můžete odejít do předčasného důchodu?

Do předčasného důchodu odcházejí lidé, kteří nemohou najít práci nebo z nějakého důvodu nemohou či nechtějí pracovat. V roce 2018 tak mohou učinit lidé, kteří přispívali minimálně 35 let do důchodového pojištění. Do této doby se započítávají odpracované roky a náhradní doba pojištění: rodičovská a mateřská dovolená, péče o postiženou osobu nebo doba pobírání invalidního důchodu 3. stupně.

Zkrácená penze je ve výsledku výhodnější

Odchodem do předčasného důchodu se však krátíte o měsíční penzi, na kterou byste měli nárok po řádném odchodu do starobního důchodu. Tuto zkrácenou měsíční penzi pobíráte po celou dobu trvání starobního důchodu. Vždy svou situaci ale zkonzultujte na pobočce ČSSZ a zjistěte si, jak váš důchod bude vysoký. Více než polovině lidem se ale předčasný důchod vyplatí, protože i při zkrácené penzi vyčerpají do konce svého života více peněz, než kdyby pobírali řádný starobní důchod.

Do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech

Do předčasného důchodu můžete odejít nejdříve od 60 let věku, ale platí zde pravidlo:

 • Vzniká-li vám nárok na důchod před 63 rokem života, může vám být předčasný starobní důchod přiznán nejvýše o tři roky dříve před dosažením důchodového věku.
 • Vzniká-li vám nárok na důchod od 63 let a výše, může být předčasný starobní důchod přiznán až o pět let dříve, avšak ne dříve než od dosažení 60 let věku. V praxi to znamená, že teprve lidé v důchodovém věku 65 let mohou skutečně odejít do důchodu o celých pět let dříve před dosažením důchodového věku.

Kolik si můžete vydělat v předčasném důchodu?

Až do doby dosažení řádného důchodového věku máte omezené výdělky a můžete si přivydělat pouze částky, které nepodléhají odvodům na sociální a důchodové pojištění. Jedná se o:

 • zaměstnání s příjmem do 2 500 Kč měsíčně
 • činnost plynoucí z dohody o provedení práce, za kterou náleží odměna do 10 000 Kč za měsíc
 • samostatně výdělečnou činnost do výše ročního příjmu 71 950 Kč v roce 2018

V případě, že si vyděláte vyšší částky, než které stanovuje zákon, musíte předčasný důchod přerušit a tuto skutečnost oznámit do 8 dnů ČSSZ.

Jak požádat o předčasný důchod?

O předčasný důchod žádáte na Okresní správě sociálního zabezpečení v místě svého trvalého pobytu. Tento typ důchodu nemůžete požádat zpětně a nárok vám na něj plyne ode dne podání žádosti. Po dosažení řádného důchodového věku se předčasný důchod nemění na řádný starobní, avšak již máte možnost neomezeného výdělku. Pro vyřízení předčasného důchodu musíte doložit:

 • Občanský průkaz
 • Doklad o studiu
 • Vojenskou knížku či propouštěcí list
 • Rodné listy dětí
 • Potvrzení o době v evidenci na ÚP
 • Evidenční list důchodového pojištění
 • Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na běžný účet


Důchody a sociální dávky obecně je oblast, ve které není jednoduché se zorientovat. Další články s praktickými radami ohledně dávek sociálního zabezpečení, příspěvků na mateřské nebo třeba sociálního pojištění najdete na webu Univerzální-Půjčka.cz v sekci Finanční rádce. Můžete zde také nalézt informace o tom, jak ukončit pracovní poměr, jak si poradit s reklamacemi nebo co dělat při chybně odeslané platbě.