blue box

Bez jakých údajů se neobejde reklama na spotřebitelský úvěr?


04/12/2017

Úvěrové společnosti se snaží oslovit spotřebitele prostřednictvím rádia, televize, internetu a tisku. V reklamě na úvěry a půjčky však nesmí chybět určité informace, zejména pokud jsou v ní zmíněny jakékoliv číselné údaje. Tuto problematiku upravuje zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb. v paragrafu 91. Co všechno musejí poskytovatelé půjček v reklamě uvést a o čem informovat spotřebitele?

Základní informace, které musejí zaznít v reklamě

Z reklamy na úvěr musí být zřejmé, kdo je poskytovatelem nebo zprostředkovatelem nabízeného spotřebitelského úvěru. Nemělo by se již stát, že narazíte na anonymní inzeráty, v nichž je uvedeno pouze telefonní číslo a není možné dopátrat se k poskytovateli. V reklamě dále nesmí chybět informace o úvěru: celková výše úvěru, částka splatná spotřebitelem, výše splátek, doba trvání úvěru a u úvěru na bydlení také počet splátek a požadované zajištění nemovitostí.


Informace o podmínkách úvěru v reprezentativním příkladu

Úvěrové společnosti mohou většinu údajů uvést v reprezentativním příkladu. Z něho se rovněž dozvíte, jaká je výše úrokové sazby a zda zůstává po celou dobu splácení neměnná nebo se zvyšuje či snižuje podle aktuálního vývoje finančního trhu. Dalším povinným údajem v reklamě je RPSN (roční procentní sazba nákladů), do níž se promítají náklady spojené s úvěrem, tedy včetně úrokové sazby. Úroková míra a RPSN v reprezentativním příkladu jsou však pouze orientační a finanční společnosti je stanovují podle bonity žadatelů a jejich úvěrové historie.

Doplňkové služby by vás již neměly zaskočit

Nízká úroková sazba a RPSN mohou být podmíněné sjednáním doplňkových služeb, zejména pojištění. Poskytovatelé úvěrů musí tuto skutečnosti v reklamě oznámit a musí v ní zaznít, jaké jsou celkové náklady na tuto službu. Pokud úvěrová společnost v reklamě deklaruje, že je možný odklad platby za zboží či službu, musí být v reklamním sdělení zmíněna celková cena a výše případné zálohy.